Platelet Preservation Box

Тромбоциттерди сактоо кутучасы